piątek, 10 lipca 2009

Wynik konsultacji w ramach FIAP do zalozen z 15 czerwca 2009 r.

W dniu dzisiejszym zostaly przekazane Pani Minister Barbarze Kudryckiej uwagi do skierowanego 15 czerwca 2009 r. do konsultacji spolecznych dokumentu "Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki".

Chcielibysmy podkreslic, ze naszym zdaniem, propozycje ministerialne sa idace najdalej ze wszystkich, jakie od lat byly dotad przedstawiane i daja szanse na realne rozpoczecie procesu poprawienia kondycji polskiego szkolnictwa wyższego. Nie oznacza to oczywiście, że we wszystkich sprawach szczegółowych zgadzamy się z „Założeniami”. Podobnie, przeslane uwagi nie wyczerpuja calosci zagadnien zwiazanych z proponowana nowelizacja i nie zamykaja dalszej dyskusji.

Zapraszajac serdecznie do lektury przekazanego Pani Minister dokumentu:
Uwagi_do_Zalozen_10_07_20 09_FIAP, pragne w imieniu Grupy Inicjatywnej FIAP wyrazic podziekowanie i uznanie dla wszystkich osob, ktorych nieoceniona pomoc i konstruktywne uwagi przyczynily sie do powstania tego dokumentu.

16 lipca 2009 r.
Prof. Stanislaw Karpinski przeslal dzisiaj Pani Minister Barbarze Kudryckiej poparcie dla opinii FIAP (S_Karpinski_Kudrycka_FIAP_16_07_2009). Polecam tez wywiad z prof. Karpinskim w GW (wiecej faktow).

16 sierpnia 2009 r.
Falszywa autonomia - artykul prof. Andrzeja Jajszczyka w Polska. The Times (tylko papierowe wydanie w W-wie)