niedziela, 18 maja 2008

III Kongres Obywatelski - III sesja

Zapraszam do kontynuowania dyskusji z sesji: Jaka reforma nauki i szkół wyższych?

Linki do materialow zwiazanych z sesja znajduja sie w:

Dodatkowe materialy:
NOWOŚĆ 3 VII 2008r.:czwartek, 15 maja 2008

Plusy i minusy anglosaskiego systemu szkolnictwa wyższego: zarys modelu do wyboru strategii i koncepcji reform funkcjonowania uniwersytetów w Polsce

Zdzisław M. Szulc


Uniwersytety stanowią olbrzymią grupę instytucji edukacyjnych spełniających rolę silnie konkurencyjnych ośrodków naukowo-badawczych jak i kulturotwórczych. Czyniąc to, i spełniając swoją misję oraz realizując strategiczne cele rozwojowe, starają się one nie utracić swojego pierwotnego oblicza instytucji zarówno autonomicznej jak i samorządnej. Balansując te niełatwe wyzwania udaje im się, z różnym skutkiem, wkomponować w mniej czy też bardziej urynkowione systemy edukacyjne spotykane w różnych krajach i planowo się rozwijać. Pomimo tych różnic daje się zaobserwować paradoks polegający na tym, że odmiennego typu szkoły wyższe i uniwersytety w różnych krajach anglosaskich są nadal kształtowane przez wpływ czynników, które są wspólne dla tego systemu: