czwartek, 31 stycznia 2008

Rozmowy na temat reform w nauce i edukacji. Trzy nowe istotne sprawy. Dlaczego nalezy juz inaczej oceniac, zatrudniac oraz finansowac naukowcow?

Wywiad w jedynce PR: Krzysztof Michalski w programie Wieczor Odkrywcow rozmawia z uczestnikami konferencji MNiSzW "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość" na temat koniecznosci i zakresu reform w nauce i edukacji w Polsce.

Zachecam do wysluchania.


Podsumowanie dyskusji. Trzy sprawy zostaly szczegolnie podkreslone jako istotne i niezbedne elementy kompleksowych reform zmierzajacych do unowoczesnienia systemu badan naukowych i podniesienia jakosci edukacji uniwersyteckiej w Polsce.

1. Utworzenie nowego organu pozarzadowego zajmujacego sie sprawami organizacji i finansowania nauki, tzw. Narodowej Rady Badan. Instytucja ta, na wzor podobnych organizacji dzialajacych juz w prawie wszystkich krajach europejskich, dzialala by w oparciu o europejskie/swiatowe standardy organizacyjne i wysoko-konkurencyje zasady rozdzialu srodkow finansowych opartych na ocenie jakosci i oryginalnosci zgloszonych projektow badawczych.

2. Przeglad oraz realne dostosowanie/ograniczenie ilosci stanowisk profesorskich na uniwersytetach w zaleznosci od faktycznych potrzeb naukowo-dydaktycznych uczelni i uzasadnionych mozliwosci ich rozwoju oraz dyscyplin naukowych.

3. Zastapienie procesu habilitacji otwartym konkursem miedzynarodowym dla kandydatow posiadajacych doktorat ze znaczacym dorobkiem/osiagnieciami naukowo-dydaktycznymi na uczelni.

Wyraznie sprecyzowane i oczekiwane efekty postulowanych w/w dyskusji reform, to utworzenie pelnej synergii nauki i edukacji, ktora bedzie stymulowla wyzsza jakosc ksztalcenia oraz wysoki poziom badan naukowych, stymulowanie wysokiej konkurencyjnosc uniwersytetow, stworzenie szerszych mozliwosci pozyskiwania funduszy na badania oraz optymalnego mechanizmu pozytywnej selekcji kadr i realnych mozliwosci awansu dla mlodych naukowcow. Co wiecej, nowe docelowe finansowanie bedzie skierowane na naukowca/zespol badawczy, a nie na instytucje. Wprowadzenie tych zmian wymagac bedzie tez stosownych reform w samym systemie zarzadzania uniwersytetami.

sobota, 26 stycznia 2008

Konferencja dotycząca reformy systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

24-25 stycznia 2008

Dyskusja przebiegała pod hasłem: "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość."
Ponizej linki do konferencyjnych prezentacji ( za strona MNiSW)

Minister Barbara Kudrycka - tekst wystąpienia
prof. Jerzy Błażejowski (RGSW) - prezentacja PowerPoint
prof. Jerzy Woźnicki (Fundacja Rektorów Polskich) - prezentacja PowerPoint
prof. Andrzej Kolasa (KRPSZ) - tekst wystąpienia
prof. Witold Jurek (KRUE) - prezentacja PowerPoint
prof. Jan Krysiński (KRPUT) - prezentacja PowerPoint
Przemysław Rzodkiewicz (Parlament Studentów RP) - prezentacja PowerPoint
Michał Piątek (NZS) - prezentacja PowerPoint

prof. Michał Szulczewski (Rada Nauki) - prezentacja PowerPoint
prof. Michał Kleiber (PAN) - prezentacja PowerPoint
prof. Maciej Żylicz (FNP) - prezentacja PowerPoint
prof. Bogusław Smólski (NCBR) - prezentacja PowerPoint
prof. Leszek Rafalski (RGJBR) - prezentacja PowerPoint
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (PKPP Lewiatan) - prezentacja PowerPoint
doc. Krzysztof Sikora (BCC) - prezentacja PowerPoint
prof. Józef Suchy (NOT) - prezentacja PowerPoint

Zapraszam do dyskusji

Aktualizacja 6 lutego
pojawil sie biuletyn z posiedzenia 10.01.08 Komisji ENM z udzialem minister Kudryckiej. Polecam lekture jako obowiazkowy wstep do dyskusji o konferencji...

wtorek, 15 stycznia 2008

Zjawiska pozytywne i patologiczne w dzialalnosci polskich uczelni - proba diagnozy

W dyskusji pod postem: Powszechna odplatnosc za studia Anonimowy pisze...
Kluczem do znalezienia odpowiedzi na pytanie "co przeszkadza w eliminowaniu patologii w dzialaniu polskich uczelni" jest... zdefiniowanie patologii. Póki tu nie będzie zgody póty każdy będzie proponował inne remedium.

To bardzo sluszna i celna uwaga. Zainspirowana nia, otwieram kolejny post, w ktorym prosze o podawanie zaobserwowanych przez Was patologii na polskich uczelniach.

Z gory zastrzegam, ze nie chodzi o stworzenie czarnego obrazu srodowiska, lecz podanie obserwowanych przez Was negatywnych zjawisk w celu ich przyszlego ograniczenia/wyeliminowania. Kazdy pracownik uczelni powinien w swoim sumieniu ocenic jakie jest jego wlasne otoczenie, na ile go to osobiscie dotyczy...

Umozliwilo by to nastepny etap dzialan konstruktywnych - przykladowo okreslenie:

  1. jaki jest zasieg tych patologii;
  2. jakie sa ich przyczyny systemowe i zwykle ludzkie.
Podobnie prosze o zglaszanie pozytywnych aspektow dzialania uczelni (dla przeciwwagi), ktore nalezalo by wzmocnic.