czwartek, 31 stycznia 2008

Rozmowy na temat reform w nauce i edukacji. Trzy nowe istotne sprawy. Dlaczego nalezy juz inaczej oceniac, zatrudniac oraz finansowac naukowcow?

Wywiad w jedynce PR: Krzysztof Michalski w programie Wieczor Odkrywcow rozmawia z uczestnikami konferencji MNiSzW "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość" na temat koniecznosci i zakresu reform w nauce i edukacji w Polsce.

Zachecam do wysluchania.


Podsumowanie dyskusji. Trzy sprawy zostaly szczegolnie podkreslone jako istotne i niezbedne elementy kompleksowych reform zmierzajacych do unowoczesnienia systemu badan naukowych i podniesienia jakosci edukacji uniwersyteckiej w Polsce.

1. Utworzenie nowego organu pozarzadowego zajmujacego sie sprawami organizacji i finansowania nauki, tzw. Narodowej Rady Badan. Instytucja ta, na wzor podobnych organizacji dzialajacych juz w prawie wszystkich krajach europejskich, dzialala by w oparciu o europejskie/swiatowe standardy organizacyjne i wysoko-konkurencyje zasady rozdzialu srodkow finansowych opartych na ocenie jakosci i oryginalnosci zgloszonych projektow badawczych.

2. Przeglad oraz realne dostosowanie/ograniczenie ilosci stanowisk profesorskich na uniwersytetach w zaleznosci od faktycznych potrzeb naukowo-dydaktycznych uczelni i uzasadnionych mozliwosci ich rozwoju oraz dyscyplin naukowych.

3. Zastapienie procesu habilitacji otwartym konkursem miedzynarodowym dla kandydatow posiadajacych doktorat ze znaczacym dorobkiem/osiagnieciami naukowo-dydaktycznymi na uczelni.

Wyraznie sprecyzowane i oczekiwane efekty postulowanych w/w dyskusji reform, to utworzenie pelnej synergii nauki i edukacji, ktora bedzie stymulowla wyzsza jakosc ksztalcenia oraz wysoki poziom badan naukowych, stymulowanie wysokiej konkurencyjnosc uniwersytetow, stworzenie szerszych mozliwosci pozyskiwania funduszy na badania oraz optymalnego mechanizmu pozytywnej selekcji kadr i realnych mozliwosci awansu dla mlodych naukowcow. Co wiecej, nowe docelowe finansowanie bedzie skierowane na naukowca/zespol badawczy, a nie na instytucje. Wprowadzenie tych zmian wymagac bedzie tez stosownych reform w samym systemie zarzadzania uniwersytetami.

0 comments: